orion

  Обекти

Текущи обекти

- "The Royal Park Residence" - външно електрозахранване с трафопост и вътрешни електрически инсталации;                                                                                                           - "София Парк Вилас" - закабеляване на електропроводи, външно електрозахранване, вътрешни площадкови мрежи;
- "Индустриален парк София изток" - външно електрозахранване
на логистичен център.