orion

  Обекти                                                        Реализирани проекти

Изграждане на подстанции, възлови станции 20kV, заводски подстанции и трансформаторни постове

- подстанция “Своге” 110/20 Кv;
- подстанция “Енергокабел-София”;
- заводска подстанция на Химически завод гр.Костенец;
- заводска подстанция на Химически завод гр.Костинброд;
- заводска подстанция на Птицекомбинат гр.Костинброд;
- заводска подстанция на ЗИЕ ”Горна Малина”;
- възлова станция с.Томпсън;
- възлови станции на автомагистрали “
Тракия” и “Хемус”;
- ТП на предприятие “Опал”, София;
- ТП на предприятие за обработка на цветни отпадъци, гр.Елин Пелин;
- ТП на вилно селище “Дупките ІІ”, местност “Камбаните”, София;
- МТП на мелничен комплекс на фирма “Агромел”,с.Божурище
;

Eлектропроводни отклонения 110kV, 20kV

- Завод “Кока-Кола”, гр. Костинброд;
- Предприятие “АЛРОН”ЕООД, гр.Елин Пелин;
- Електропроводно отклонение с МТП "Царичина", с.Царичина;

Външно кабелно захранване средно и ниско напрежение

- Национална здравно осигурителна каса;
- Завод “Олинеза”;
- Завод “Роял Кейк”;
- Завод “Република”, Своге;
- Завод за кафе “Нова Бразилия”;
- бензиностанции на “Шел”;
- бензиностанции на “ОМV”;
- Вилно селище “Дупките ІІ”,София,местност “Камбаните”;
- Външно електрозахранване на хотел "ФЛОРА", к.к."БОРОВЕЦ";
- Външно електрозахранване на базова станция “ПАЯК- с. Мухово” на фирма “Мобилтел”АД;
- Външно електрозахранване на голф игрище в с. Равно поле на фирма “Голф клуб” ЕООД;
- Външно електрозахранване на Логистичен център “Пени маркет” – с.Столник;
- Външно електрозахранване на Вилно селище “Свети Тома” – местност Аркутино;
- Външно електрозахранване на завод “Баумит” – гр.Елин Пелин;
- Външно електрозахранване на производствено складова база на “Солид 55” – гр.Елин Пелин;
- Външно електрозахранвана на завод за бетонни изделия “Земелрок щайн унд дизайн” – с.Григорево;
- Външно електрозахранване на тунинг център “Овърдрайв”;
- Външно кабелно електрозахранване Ср.Н. 20kV на склад на „ТЦ БОИЛА” ООД и вграден трафопост 800kVA 20/0,400kV
.