orion

  Обекти                                                       Сервизно обслужване

Абонаментна поддръжка

Фирмата предлага гаранционна и абонаментна поддръжка на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V. Извънгаранционно обслужване на:
- трансформаторни постове (ТП);
- въздушни и кабелни линии за високо, средно и ниско напрежение;
- обекти в експлоатация - контрол на параметрите по електробезопасност;

 

 

 

 

Аварийни ремонти