orion

  Сертификати

ISO 9001:2008

- интегрирана система за управление на качеството - ISO 9001:2008

 

BS OHSAS 18001:2007

- система за управление на здравето и безопасността при работа - BS OHSAS 18001:2007

 

Сертификат за Акредитация

- издаден от ИА БСА на Орган за контрол от вида "С" - "Орион 5 - ЛАБ" при СД "Орион 5"

 

Удостоверение от Камара на Строителите в България

- ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната инфраструктура

 

Удостоверение от Българска Браншова Камара на Енергетиците