orion

Орган за контрол от вид "С"                                   ОРИОН 5 - ЛАБ

Контролирани параметри

- Импеданс на контур "фаза - защитен проводник" на силови и осветителни уредби;
- Съпротивление на защитни заземителни уредби;
- Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
- Съпротивление на изолация;
- Параметри на прекъсвачи за защитно изключване
FI (дефектнотокови защити).

Органът за контрол предлага абонаментна услуга за обекти в експлоатация - периодичен контрол на параметрите по електробезопасност.

 Контакти

инж. И. Томов                                  инж. М. Ватрачки
ръководител на ОК                          зам.-ръководител на ОК                                              тел. +(359) 882 517 338                     тел. +(359) 887 706 515                                                         e-mail: ilian@orion5.org                     e-mail: martin@orion5.org