orion

Орган за контрол от вид "С"                                   ОРИОН 5 - ЛАБ

Запитване за оферта

Окончателната цена се формира след уточняване на контролираните параметри и/или предварителен оглед на обекта.

Име:

E-mail:

Населено място:

Параметър:

Пр.: импеданс на контур "фаза-защитен проводник", съпротивление на
заземителна/мълниезащитна уредба, съпротивление на изолация,
параметри на ДТЗ.


Съобщение:

Всички полета са задължителни.