orion

  Клиенти

Защо да бъдем Ваш партньор?

- СД "Орион - 5" Ви предлага комплексна услуга с гарантирано качество;
- предлагаме Ви оборудване с високо ниво на сигурност;
- ще изградим в кратки срокове и с необходимата гаранция Вашия обект;
- експертна помощ при оформяне на необходимите документи и въвеждане в експлоатация;
- Вие ще разполагате с всички документи и изпитателни протоколи, нужни по време на строителството;
- гаранцията включва 24-часова поддръжка и оборудване на склад;
- абонаментно обслужване, гарантиращо безпроблемната експлоатация от Ваша страна.