orion

  ISO / OHSAS

АНКЕТНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА КЛИЕНТА

Фирма/адрес:

Телефон, E-mail:1. Какви са Вашите впечатления относно извършените строително-монтажни дейности на Вашия обект от СД "Орион 5"?


2. Какви са Вашите забележки относно изготвянето на офертата, подготовката на договора и качеството на изпълнените строително-монтажни работи?


3. Как оценявате работата и професионализма на служителите ни, участващи в изграждането на обекта?


4. Как оценявате работата на служителите ни от човешка(етична) гледна точка?


5. Какво Ви допада най-много при нашата съвместна работа?


6. Какво не Ви допада при съвместната ни работа?


7. Какво според Вас трябва непременно да променим в бъдеще, за да удовлетворим Вашите изисквания и очаквания?


8. Моля, напишете Вашите препоръки, които ще бъдат взети под внимание при бъдещата ни съвместна работа.