СЕРТИФИКАТИ

удостоверение

Удостоверение от Камарата на строителите в Република България - Първа група

Централен професионален регистър на строителя, за вписване на фирма “Орион-5 Ватрачки и синове” ООД

Удостоверение от Камарата на строителите в Република България - Трета група

Централен професионален регистър на строителя, за вписване на фирма “Орион-5 Ватрачки и синове” ООД

удостоверение
сертификат-награда

сертификат от Камарата на строителите в Република България

“Орион-5 Ватрачки и синове” ООД е носител на СРЕБЪРНА НАГРАДА в годишната класация на КСБ за изпълнението на строежи от енергийната инфраструктура.

СЕРТИФИКАТ ЗА СТАНДАРТ EN ISO 9001:2015

Като организация, която иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване и стремеж към постоянно подобрение на управленската си дейност и процеса на работа  в “ОРИОН-5 Ватрачки и синове” ООД е внедрена и се поддържа Интегрирана система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2015.

сертификат
сертификат

СЕРТИФИКАТ ЗА BS OHSAS 18001:2007

Основна цел на нашият управленски екип е да успеем да подобрим условията на работа като управляваме рисковете по отношение на здравето и безопасността при работа.

В “ОРИОН-5 Ватрачки и синове” ООД е внедрена и се поддържа Интегрирана система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно BS OHSAS 18001:2007 (в процес на преминаване към стандарт ISO 45001:2018). Чрез спазванията на изискванията, посочени в стандарта се стремим към намаляване рисковете на работното място, повишаване безопасността на служителите и създаване на по-надеждни условия на работа.

Награди

Сребърна награда от КСБ ЗА 2018

Постигане на добри резултати през 2018г в изпълнението на строежи от Енергийната Инфраструктура.

Сребърна награда от КСБ ЗА 2019

Постигане на добри резултати през 2019г в изпълнението на строежи от Енергийната Инфраструктура.